Preguntas frecuentes sobre a reapertura

Por que somos unha instalación tan segura?
Cando abre a instalación?
Que medidas debo ter en conta como usuario/a? (fixadas pola lexislación vixente):
Cales serán as medidas de hixiene e seguridade cando abra a instalación?
Cal será a tarifa do mes de xuño?
Que sucede este ano cos dez días de peche do mes de agosto?
Haberá cursos de natación?
Que debo ter en conta cando acceda á piscina?
Que novidades poderei observar na reapertura?
Haberá algún tipo de limitación de capacidade nas actividades dirixidas?
Que debo ter en conta cando acceda á sala de fitness, cardio e cros?
Onde se desenvolverá a actividade de spining?
Actividades escolares?
Cando poderei darme do alta no próximo curso escolar?
Haberá campamentos de verán?