Body Jump

Body Jump
Body Jump

BODY PUMP

Muscle Group:

Intensidade media - alta

Categories:

Equipment:

Adestramento con barras e discos que fortalece, tonifica e define a musculatura de todo o corpo.

Photo Gallery